Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek en cultureel centrum op één locatie voor alle inwoners;

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken;

De aantrekkelijkheid van Voorschoten vergroten voor huidige inwoners, nieuwe inwoners en bezoekers;

Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Voorschoten behouden en versterken, ook qua onderlinge samenhang, met een teruglopend subsidiebudget;

Het behouden van de zwemfunctie voor de inwoners van Voorschoten;

Behoud en versterking van het groene en dorpse karakter.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -5.364
Voorgestelde wijziging € -52
Begroting na wijziging € -5.415
ga terug