Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1

Betrekken van bewoners bij het onderhoud van het openbaar groen

5.7.2

Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst en Weide

Met de partners van de Landschapstafel Duin Horst & Weide zijn voorbereidingen getroffen voor twee projecten: inzaaien van ecologische bermen (2019 en 2020) en aanbrengen van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan (uitvoering 2020).

5.7.3

Het stimuleren en faciliteren van inwoners voor het beheer van het openbaar gebied

Het adopteren van openbaar groen onder de noemer "meedoen met Groen" wordt steeds breder onder de aandacht gebracht bij inwoners. Er zijn onder andere informatieborden bij adoptiegroen geplaatst en er wordt een promotionele bakfiets ingezet. Dit jaar is met de wijkvereniging de Zuiderzeehelden een participatietraject gestart om te komen tot een aanpassing van het groen langs het St. Nicolaespad tot een ‘wijkparkje’.

5.7.4

Versterken biodiversiteit door bij-vriendelijk beheer

Het beheer en de inrichting van het openbaar groen is beoordeeld op bij-vriendelijkheid, wat is vertaald in een bijen-actieplan. Daarnaast zijn er verschillende locaties met intensief maaien (gazon) verandert in extensief maaien (meer bloemen).

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.048
Voorgestelde wijziging € -96
Begroting na wijziging € -3.144
ga terug