Najaarsnota 2019

Inleiding

De voortgangsrapportage projecten is herzien

Twee keer per jaar ontving de raad een voortgangsrapportage Projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota.

De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan:

  • De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de programma’s: over de lopende programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt, vergelijkbaar met de projecten, gerapporteerd aan de raad;
  • Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet over worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
  • De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage en worden afgesloten. Projecten die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
  • De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

ga terug