Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het verder terugdringen van inbraken en overlast;

Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze
inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend;

Een efficiënte en zichtbare inzet van de beschikbare boa-capaciteit die recht doet aan de behoefte;

Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid en crisisbeheersing. We werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Hollands Midden;

Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.870
Voorgestelde wijziging € -39
Begroting na wijziging € -1.909
ga terug