Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1

Plaatselijke en regionale ontwikkelingen door verandering in samenleving, economie of tijdsverloop monitoren en nieuw beleid ontwikkelen indien hier criminaliteit, dreiging of overlast door kan ontstaan

1.2.2

Bij de uitvoering van  het veiligheidsbeleid investeren in awareness op nieuwe thema’s. Daarnaast investeren in participatie, door de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -451
Voorgestelde wijziging € -37
Begroting na wijziging € -487
ga terug