Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim terugdringen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.793
Voorgestelde wijziging € -35
Begroting na wijziging € -1.828
ga terug