Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1

Voldoen aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is sinds enige jaren verzelfstandigd. Het bestuur van het openbaar onderwijs is verantwoordelijk, tenzij het bestuur niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Dit is momenteel niet aan de orde.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -155
Voorgestelde wijziging € -44
Begroting na wijziging € -200
ga terug