Najaarsnota 2019

P3 Economie

P3 Economie

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk, gezond vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;

Meer werkgelegenheid, met aandacht voor thuiswerken, verduurzaming bedrijfspanden, toerisme en zorgeconomie;

Meer ruimte voor ZZP'ers in nieuwbouw, een flexibele invulling van ruimte op bedrijventerreinen en minder beperkende en eenvoudigere regelgeving;

Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -443
Voorgestelde wijziging € -13
Begroting na wijziging € -456
ga terug