Najaarsnota 2019

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1

Dienstverlening naar ondernemers versterken

De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen over trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren.

3.3.2

Duurzaam en doelmatig inkopen

3.3.3

De inkoopkansen voor het lokale MKB bij de gemeente vergroten

3.3.4

Streven dat Voorschoten in 2030 energieneutraal is

Lasten

€ * 1000
Begroot € -51
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -52
ga terug