Najaarsnota 2019

P3 Economie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.2.1

Optimaliseren van gebruik van bestaand vastgoed.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug