Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1

Ieder kind zoveel mogelijk de ondersteuning bieden die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs

4.3.2

Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen voorkomen. Kinderen tot 4 jaar hebben hierbij onze speciale aandacht

4.3.3

Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -611
Voorgestelde wijziging € -3
Begroting na wijziging € -614
ga terug