Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

5.6 Media

5.6.1

Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek

5.6.2

Regie voeren op bibliotheekfunctie

5.6.3

We verminderen laaggeletterdheid

5.6.4

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

5.6.5

Samenvoegen van film- en theateraanbod en de bibliotheek

Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het samenvoegen van bibliotheek met filmtheater op de huidige locatie. Dit bleek financieel niet haalbaar. De raad heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -370
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -370
ga terug