Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

5.2.1

De verenigingen optimaal gebruik laten maken van de beschikbare ruimte

5.2.2

Zorgvuldig contracten beheren en transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren

5.2.3

Uitvoeren van het Raadsbesluit op basis van het advies van de taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.331
Voorgestelde wijziging € 69
Begroting na wijziging € -1.262
ga terug