Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.3.1

Inzetten op het versterken van samenwerking en kennisdeling binnen het culturele veld en daarbuiten

5.3.2

Stimuleren van Voorschotense culturele activiteiten

5.3.3

Zorgen voor vitale culturele functies

Lasten

€ * 1000
Begroot € -246
Voorgestelde wijziging € -21
Begroting na wijziging € -267
ga terug