Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1

Beschermen en versterken van het tastbare historische karakter van ons dorp

5.5.2

De historische beleving van het dorpscentrum vergroten

Lasten

€ * 1000
Begroot € -203
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -205
ga terug