Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

7.4.1

Beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteiten van de leefomgeving

7.4.2

Opstellen van een nieuw milieubeleidsplan, waarin het behalen van de doelen verder wordt uitgewerkt

7.4.3

Stimuleren van de verduurzaming van de gebouwde omgeving

7.4.4

De gemeente geeft het duurzame voorbeeld

Lasten

€ * 1000
Begroot € -552
Voorgestelde wijziging € -4
Begroting na wijziging € -555
ga terug