Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

7.1.1

Optimaliseren werkwijze GGD en veilig thuis

De kosten voor de RDOG blijven vooralsnog binnen het geraamde budget. Verwacht wordt dat de RDOG nog wel met een investering in ICT zal komen, het is nog niet duidelijk of dit al in 2019 tot extra kosten zal leiden.

7.1.2

Lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein vormgeven

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.474
Voorgestelde wijziging € 14
Begroting na wijziging € -1.460
ga terug