Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1

Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

De kosten voor woningaanpassingen in Voorschoten zijn gestegen doordat er vier incidentele grote woningaanpassingen uitgevoerd zijn. De kosten voor vervoersvoorzieningen vallen lager uit dan begroot en de kosten voor rolstoelvoorzieningen zullen iets hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten in dit taakveld het daarvoor bestemde budget niet zullen overschrijden.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.011
Voorgestelde wijziging € -8
Begroting na wijziging € -1.019
ga terug