Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

6.4.1

Er voor zorgen dat iedereen die kan werken werkt of een bijdrage levert naar vermogen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -197
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -198
ga terug