Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.2 Parkeren

2.2.1

Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is

Lasten

€ * 1000
Begroot € -106
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -106
ga terug