Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1

Verbeteren van de verkeersveiligheid van Voorschoten

De opdracht voor verduurzaming van mobiliteit, de versteviging van onze positie in de regio en het aantal verkeersvragen vanuit de samenleving neemt toe. Deze werkzaamheden vragen om een grotere capaciteit dan voorzien, waardoor er achterstanden zijn ontstaan bij onder andere verkeersbesluiten. Om deze achterstanden in te lopen is bij de voorjaarsnota eenmalig een bedrag van € 70.000,- beschikbaar gesteld. De achterstanden worden inmiddels kleiner, maar zijn nog niet op het gewenste niveau. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar de achterstanden zijn ingelopen en er een beeld is hoe de vraag en capaciteit structureel in evenwicht worden gebracht.

2.1.2

Verbeteren van de doorstroming van Voorschoten

2.1.3

Overlast beperken t.a.v. bereikbaarheid

2.1.4

De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden

2.1.5

Het verduurzamen van de mobiliteit

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.149
Voorgestelde wijziging € 110
Begroting na wijziging € -3.039
ga terug