Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9.1

Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie

Lasten

€ * 1000
Begroot € -95
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -95
ga terug