Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

0.8.1

Verantwoorden van lasten en baten die niet zijn toe te rekenen aan andere taakvelden

Lasten

€ * 1000
Begroot € -760
Voorgestelde wijziging € 605
Begroting na wijziging € -155
ga terug