Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1

Optimaliseren van het vastgoedbeheer

Voor 1-1-2020 moeten nieuwe contracten met de huurders zijn afgesloten.

0.3.2

Verduurzamen van het vastgoed

0.3.3

Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, zoals het wel of niet aanhouden van panden en de duurzaamheidsopgave, is het beheerplan vastgoed uitgesteld naar 2020. In het nog op te stellen integraal accommodatiebeleid worden onder andere keuzes aan de raad voorgelegd over het afstoten van gebouwen.

Ontwikkelingen
De gemeente sluit met initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de gemeente anterieure overeenkomsten af. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zo ook over het kostenverhaal. Op deze manier worden de kosten die de gemeente voor deze ontwikkeling maakt verhaalt op de initiatiefnemer. Voor de diverse ontwikkelingen in de gemeente worden externe projectleiders/adviseurs ingehuurd die kunnen worden betaald vanuit deze bijdragen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -199
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -199
ga terug