Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.2.1

Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid

Aan het Grondbeleid is de afgelopen periode o.a. op de volgende wijze uitvoering gegeven:

  • Met medewerking van de bibliotheek en het Filmtheater is de haalbaarheid onderzocht van de uitbreiding van de bibliotheek met een filmtheater. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt als input voor de brede inventarisatie van ruimtelijke opgaven en gemeentelijke voorzieningen;
  • Bij zowel Intratuin als Starrenburg III wordt de anterieure overeenkomst in combinatie met kostenverhaal voorbereid;
  • Gemeentelijke grond, grenzend aan Segaar/Arsenaal, zal onderdeel uitmaken van grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijbehorend kostenverhaal;
  • In het project de Duivenvoordecorridor is het (verplichte) kostenverhaal verrekend in de grondprijzen die de ontwikkelaar betaalt voor de grond.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.055
Voorgestelde wijziging € -15
Begroting na wijziging € -1.070
ga terug