Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82.1

In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen

zie taakveld 6.72

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.084
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -1.084
ga terug