Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1

In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang

Lasten

€ * 1000
Begroot € -177
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -179
ga terug