Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

6.3.1

Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft

Lasten

€ * 1000
Begroot € -7.648
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -7.648
ga terug