Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

2.3.1

Verbinden van waterrecreatie met het centrum en het faciliteren van waterrecreatie in Voorschoten

Wanneer zich in het centrum ontwikkelingen voordoen zullen de onderzoeken met betrekking tot een passantenhaven en de haalbaarheid daarvan worden meegenomen. De uitbreiding van de haven De Kom is gerealiseerd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug