Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10.1

Verantwoorden van de mutaties in de reserves

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug