Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

0.4 Overhead

0.4.1

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening

In juli 2019 heeft de gemeenteraad de participatienota ‘Samen maken we Voorschoten’ vastgesteld. Daarbij was incidenteel budget aangevraagd voor implementatie van het beleid, en structureel budget voor de reguliere uitvoering.
Besloten is om alleen incidenteel budget voor 2019 en 2010 beschikbaar te stellen, en in de implementatiefase na te gaan hoe de financiering van de uitvoering kan plaatsvinden. In het najaar van 2019 gaat de implementatie van start.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -8.308
Voorgestelde wijziging € -52
Begroting na wijziging € -8.359
ga terug