Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019

Rapportageperiode

1-4-2019

31-8-2019

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

31-12-2020

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Dit project wordt integraal meegenomen in het accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Er was het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde kwaliteit worden aangepast.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Nee

Geld

Krediet

Verleend krediet

N.t.b.

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Bedrag dekking

N.t.b.

Tijd

Planning

Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde planning worden aangepast.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde capaciteit worden aangepast.

Geraamd voor totale project

N.t.b.

Besteed tot peildatum