Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Vlietwijk

Portefeuillehouder

Ambtelijk aanspreekpunt

Begindatum

1-1-2005

Verwachte einddatum

31-12-2020

Stakeholders

Woonzorg Nederland

Omschrijving project

Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Einthovenlaan, Prof. Eykmanhof en Prof. Lorentzlaan. Hier zijn koop- en huurwoningen, zorgwoningen, een zorgcentrum en buurthuis gebouwd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Belang voor de gemeente

Een buitenruimte/ infrastructuur die technisch goed is aangelegd zodat na overdracht aan de gemeente er in de toekomst geen extra kosten komen voor het beheer.

Betrokkenheid gemeente

Begeleiden proces en toetsing plannen.

Planning

Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)


Afbeelding project Vlietwijk