Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen

2.4 Economische havens en waterwegen

2.4.1

Economische havens is niet van toepassing voor Voorschoten.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug