Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.63 Parkeerbelasting

0.63 Parkeerbelasting

0.63.1

Niet van toepassing voor Voorschoten

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug