Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.62 OZB Niet-Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.62.1

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk

Lasten

€ * 1000
Begroot € -43
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -43
ga terug