Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.61 OZB Woningen

0.61 OZB Woningen

0.61.1

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk

Lasten

€ * 1000
Begroot € -210
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -210
ga terug