Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.5 Treasury

0.5 Treasury

0.5.1

De financieringsfunctie van de gemeente is geoptimaliseerd zodat  we een zo hoog mogelijk rendement behalen bij een zo klein mogelijk risico.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -648
Voorgestelde wijziging € 3
Begroting na wijziging € -646
ga terug