Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten

Portefeuillehouder

Wethouder Mol

Ambtelijk aanspreekpunt

Dhr. MJC Kortleever

Begindatum

6-6-2018

Verwachte einddatum

1-5-2019

Stakeholders

Gemeente Voorschoten als eigenaar van het gebouw, de Bibliotheek Voorschoten als hoofdgebruiker, het Filmtheater als beoogd toekomstig gebruiker en potentieel heel 'verenigd Voorschoten' zoekende naar multifunctionele ruimte om te huren.

Omschrijving project

Doorrekenen van het particuliere initiatief van de Bibliotheek Voorschoten en het Filmtheater Voorschoten genoemd "uitbreiding Bibliotheek", waarin wordt voorgesteld het gebouw te verbouwen tot een duurzaam multifunctioneel gebouw inclusief Filmtheater.

Belang voor de gemeente

Gemeente Voorschoten is eigenaar van de grond en opstallen en heeft logischerwijs baat bij een duurzaam en zo multifunctioneel mogelijk gebouw. Ook krijgt de Bibliotheek Voorschoten subsidie.

Betrokkenheid gemeente

Gemeente Voorschoten is eigenaar van het gebouw en wordt in die hoedanigheid gevraagd een bijdrage te leveren aan dit particuliere initiatief. Ook is de Gemeente Voorschoten in het algemeen (gespreks)partner van de vele culturele instellingen en verenigingen die het dorp rijk is.

Planning

Het definitieve rapport is opgesteld en de initiatiefnemers op de hoogte gesteld dat de Gemeente Voorschoten op dit moment geen (financiële) bijdrage kan leveren aan het particuliere initiatief. Daarmee staat dit particuliere initiatief voor wat betreft de gemeente "on hold". De toekomst van een eventuele herontwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Gewenste uitbreiding gaat niet door.

Filmtheater heeft geen (alternatieve) locatie waar zij zelf initiatiefnemer van is.

Wijzen op overige alternatieve locaties die voldoende groot zijn voor (film-/theater) voorstellingen.