Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Portefeuillehouder

Lamers

Ambtelijk aanspreekpunt

Mulder

Begindatum

1-10-2017

Verwachte einddatum

31-12-2020

Stakeholders

Niersman

Omschrijving project

Herontwikkeling locatie Segaar/Arsenaal naar woningbouw.

Belang voor de gemeente

Realisatie van woningen, inkomsten uit verkoop van grond (geldt alleen bij verkoop van Arsenaal).

Betrokkenheid gemeente

Gemeente is bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar belanghebbende.

Planning

Na raadpleging van de cie. WRG is in januari 2019 een stappenplan vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat zorgvuldigheid voorop staat en dat de tijd wordt genomen die nodig is om de stappen goed te doorlopen. Het voorgenomen besluit op het participatieverslag en het ingediende schetsplan is vlak voor de zomer genomen. De communicatie met belanghebbenden start in september 2019.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Uitblijven besluitvorming vanwege grote weestand.

Geen woningen.

Geen oplossing voor de woonwagen.

Aanpassing van het plan is noodzakelijk.

Afbeelding project Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal